Centrum Telewizji Cyfrowej
Lipinki 394, 38-304 Lipinki

Projekt Swiss

Firma Centrum Telewizji Cyfrowej s.c. Ireneusz Rusyn , Adam Knapik w okresie 13.11.2014 do 28.02.2014r. realizuje projekt pt. ?Wzrost konkurencyjności Centrum Telewizji Cyfrowej s.c. Ireneusz Rusyn , Adam Knapik poprzez zakup środków trwałych „, który jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Wartość współfinansowania szwajcarskiego wynosi   22 709,87 CHF

Projekt ma na celu poprawę konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji anten i uruchomienie energooszczędnej i ekologicznej produkcji elementów plastikowych do tych anten.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
1. Wzrost aktywności gospodarczej firmy poprzez wprowadzenie nowych produktów do oferty firmy.
2. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań we wdrożeniu i uruchomieniu produkcji komponentów do anten.

W związku z realizacją projektu pt. ?Wzrost konkurencyjności Centrum Telewizji Cyfrowej s.c. Ireneusz Rusyn , Adam Knapik poprzez zakup środków trwałych ” dofinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, oraz na podstawie zapisu art. 3 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r., poz. 1655) ogłaszamy nabór ofert na zamówienie:
1. Wtryskarki hydraulicznej
2. Młyna do tworzyw sztucznych
3. Regulatora obiegowego cieczy chłodzącej
wraz z montażem zgodnie z poniższą specyfikacją przedmiotu zamówienia.

„Wynikiem projektu jest wprowadzenie dziesięciu nowych produktów i stworzenie miejsca pracy.”